กองการบิน ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก สนับสนุน อากาศยาน บล.295
ภารกิจ ฝึกภาคสนามหลักสูตรส่งทางอากาศ ของนักเรียนนายร้อย จปร.
โดยมี พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก
และ พล.ท.ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
ร่วมกระโดดร่มแบบสายดึงประจำที่กับนักเรียนนายร้อย จปร. ณ โรงเรียนสงครามพิเศษ
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563