กรมการขนส่งทหารบก ให้การต้อนรับ
พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก(๒)
ในการตรวจเยี่ยมทางการส่งกำลังบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒