ประมวลภาพงานทอดกฐินสามัคคี ขส.ทบ.
ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดลาดพร้าว
เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒