พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 3 ปี วันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒