พิธีอำลาชีวิตราชการ และผู้บังคับบัญชา ประจำปี ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒