พิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 1
กรมการขนส่งทหารบก
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562