กรมการขนส่งทหารบก จัดพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ณ กองบัญชาการทหารขนส่ง สะพานแดง
เมื่อ วันที่ 3 มิถุนายน 2562