พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ. นำกำลังพล ขส.ทบ. และ ศคย.ทบ.
ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
เมื่อ 3 มิถุนายน 2562