กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 41 พรรษา
ประจำปี พุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562