พิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลและผู้บังคับบัญชา
กรมการขนส่งทหารบก ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562