กรมการขนส่งทหารบก เป็นเจ้าภาพงาน
ขนส่งสัมพันธ์ 3 เหล่าทัพ ครั้งที่ 39
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562