ประมวลภาพงานวันสถาปนา ขส.ทบ. ครบรอบปีที่ 114
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562