ประมวลภาพงานเสวนาทางวิชาการเหล่าทหารขนส่ง
ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนทหารขนส่ง
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562