กรมการขนส่งทหารบก จัดตั้งจุดบริการ
ตรวจสภาพยานพาหนะให้กับประชาชนฟรี
ก่อนเดินทางในห้วงปีใหม่ 2562
ตั้งแต่ 27 ธ.ค. 61 ถึง 2 ม.ค. 62