กรมการขนส่งทหารบก จัดพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลและผู้บังคับบัญชา
ทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/59
ณ ลานอเนกประสงค์ กรม ขส. เมื่อ 31 ต.ค. 61