พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ. นำกำลังพลจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรม "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
ณ บริเวณคลองด้านหน้า กรมการขนส่งทหาร เมื่อ 19 ก.ค. 61