พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ. เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่
รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 1 กรมการขนส่งทหารบก
ณ กรมทหารขนส่ง บางเขน เมื่อ 8 มิ.ย. 61