พิธีประดับเครื่องหมายยศ มอบประกาศนียบัตร
และปิดการศึกษา หลักสูตร นักเรียนนายสิบทหารบก
เหล่าทหารขนส่ง รุ่นที่ 21/60
ณ รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อ 26 เม.ย. 61