ประมวลภาพ งานวันสถาปนา
กองการบิน ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก
ครบรอบปีที่ 60
เมื่อ 20 เม.ย. 61