กรมการขนส่งทหารบก
จัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เนื่องในวันคล้ายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธ.ค 61

พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ.
นำกำลังพล ขส.ทบ. และ ศคย.ทบ.
ร่วมทอดกฐิน ขส.ทบ. ณ วัดสหราษฎร์บำรุง
ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เมื่อ 3 พ.ย. 61กรมการขนส่งทหารบก
จัดพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลและผู้บังคับบัญชา
ทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/59
ณ ลานอเนกประสงค์ กรม ขส.
เมื่อ 31 ต.ค. 61

พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ.
เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
ภายใน ขส.ทบ. ประจำปี 2562
ณ สนามฟุตซอล ขส.ทบ.
เมื่อ 31 ต.ค. 61พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ.
เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ออกกำลังกาย
เมื่อ 31 ต.ค. 61

พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ.
และ พล.ต.พูลลาภ ยะตินันท์ ผบ.ศคย.ทบ.
ปลุกต้นรวงผึ้ง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
บริเวณหน้าอาคาร บก.ขส.ทบ.
เมื่อ 30 ต.ค. 61พล.อ.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผช.ผบ.ทบ.(๑)
ตรวจเยี่ยม ขส.ทบ. และ ศคย.ทบ.
โดยมี พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ.
และ พล.ต.พูลลาภ ยะตินันท์ ผบ.ศคย.ทบ.
ให้การต้อนรับ เมื่อ 19 ต.ค. 61

พิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผบ.ศคย.ทบ.
ระหว่าง พล.ต.กุศล อุปลานนท์
ส่งให้กับ พล.ต.พูลลาภ ยะตินันท์
เมื่อ 1 ต.ค. 61พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ.
เป็นประธานในพิธี อบรมเรื่อง
สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
โดย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904
หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 1/61
"เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์"

พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ. และ
พล.ต.กุศล อุปลานนท์ ผบ.ศคย.ทบ. นำกำลังพล
ร่วมงานขนส่งสัมพันธ์ 3 เหล่าทัพ
ณ สนามกอล์ฟกานตรันต์ ดอนเมือง
เมื่อ 6 ก.ย. 61พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ.
นำกำลังพลจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรม
"เราทำความดีด้วยหัวใจ"
ณ บริเวณคลองด้านหน้า ขส.ทบ.
เมื่อ 19 ก.ค. 61

พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ.
เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่
รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 1 กรมการขนส่งทหารบก
ณ กรมทหารขนส่ง บางเขน
เมื่อ 8 มิ.ย. 61พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ.
และ พล.ต.กุศล อุปลานนท์ ผบ.ศคย.ทบ.
ปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10
เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ (29 พ.ค.61)
ณ บริเวณด้านหน้าศาลาประดิษฐาน
พระพุทธรัชมงคลบดีมณีโลกนาถ

พิธีมอบรถเข็นผู้ป่วย, เตียงผู้ป่วย
และประกาศนียบัตร สำหรับครอบครัว
และกำลังพล กรมการขนส่งทหารบก
เมื่อ 10 พ.ค. 61ประมวลภาพ พิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล
และผู้บังคับบัญชา ขส.ทบ.
ณ กรม ขส.รอ. เมื่อ 30 เม.ย. 61

พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ.
เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา
หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า ขส. รุ่นที่ 53
ณ รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อ 26 เม.ย. 61พิธีประดับเครื่องหมายยศ
มอบประกาศนียบัตร และปิดการศึกษา
หลักสูตร นักเรียนนายสิบทหารบก
เหล่าทหารขนส่ง รุ่นที่ 21/60
ณ รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อ 26 เม.ย. 61

ประมวลภาพ งานวันสถาปนา
กองการบิน ศคย.ทบ.
ครบรอบปีที่ 60
เมื่อ 20 เม.ย. 61