พิธีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
กรมการขนส่งทหารบก
เมื่อ 4 ธ.ค. 60

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผช.ผบ.ทบ.(๒)
ตรวจเยี่ยม กรมการขนส่งทหารบก
เมื่อ 27 พ.ย. 60พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ.
นำกำลังพล ขส.ทบ. และ ศคย.ทบ.
ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ ทบ.
ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดหงส์รัตนาราม ฯ
เมื่อ 1 พ.ย. 60

พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ. เป็นประธานในพิธี
อำลาผู้บังคับบัญชาของพลทหารกองประจำการ
ที่ครบกำหนดปลดประจำการ
ณ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง
เมื่อ 30 ต.ค. 60พ.อ.อภิชาติ ปัตตะนุ รอง จก.ขส.ทบ.
นำกำลังพล กรมการขนส่งทหารบก
รวมถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดแก้วฟ้าจุฬามณี
เกียกกาย ดุสิต กรุงเทพมหานคร
เมื่อ 26 ต.ค. 60

กรมการขนส่งทหารบกจัดพิธีบำเพ็ญกุศล
ถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อ 13 ตุลาคม 2560พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ. เป็นประธานในพิธี
เปิดการศึกษาหลักสูตร ชั้นนายพัน เหล่าทหารขนส่ง
เมื่อ 17 ต.ค. 60

กรมทหารขนส่งรักษาพระองค์
ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย
บริเวณชุมชน วัดสลักเหนือ
เมื่อ 10 ต.ค. 60พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ. เป็นประธานในพิธี
ทอดกฐิน กรมการขนส่งทหารบก
ณ วัดสลักเหนือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
เมื่อ 8 ต.ค. 60

พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ. เป็นประธานในพิธี
เปิดการศึกษาหลักสูตร
นายสิบอาวุโส เหล่าทหารขนส่ง
เมื่อ 6 ต.ค. 60