พิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผบ.ศคย.ทบ.
ระหว่าง พล.ต.กุศล อุปลานนท์
ส่งให้กับ พล.ต.พูลลาภ ยะตินันท์
เมื่อ 1 ต.ค. 61







พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ.
เป็นประธานในพิธี อบรมเรื่อง
สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
โดย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904
หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 1/61
"เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์"

พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ. และ
พล.ต.กุศล อุปลานนท์ ผบ.ศคย.ทบ. นำกำลังพล
ร่วมงานขนส่งสัมพันธ์ 3 เหล่าทัพ
ณ สนามกอล์ฟกานตรันต์ ดอนเมือง
เมื่อ 6 ก.ย. 61







พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ.
นำกำลังพลจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรม
"เราทำความดีด้วยหัวใจ"
ณ บริเวณคลองด้านหน้า ขส.ทบ.
เมื่อ 19 ก.ค. 61

พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ.
เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่
รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 1 กรมการขนส่งทหารบก
ณ กรมทหารขนส่ง บางเขน
เมื่อ 8 มิ.ย. 61







พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ.
และ พล.ต.กุศล อุปลานนท์ ผบ.ศคย.ทบ.
ปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10
เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ (29 พ.ค.61)
ณ บริเวณด้านหน้าศาลาประดิษฐาน
พระพุทธรัชมงคลบดีมณีโลกนาถ

พิธีมอบรถเข็นผู้ป่วย, เตียงผู้ป่วย
และประกาศนียบัตร สำหรับครอบครัว
และกำลังพล กรมการขนส่งทหารบก
เมื่อ 10 พ.ค. 61







ประมวลภาพ พิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล
และผู้บังคับบัญชา ขส.ทบ.
ณ กรม ขส.รอ. เมื่อ 30 เม.ย. 61

พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ.
เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา
หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า ขส. รุ่นที่ 53
ณ รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อ 26 เม.ย. 61







พิธีประดับเครื่องหมายยศ
มอบประกาศนียบัตร และปิดการศึกษา
หลักสูตร นักเรียนนายสิบทหารบก
เหล่าทหารขนส่ง รุ่นที่ 21/60
ณ รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อ 26 เม.ย. 61

ประมวลภาพ งานวันสถาปนา
กองการบิน ศคย.ทบ.
ครบรอบปีที่ 60
เมื่อ 20 เม.ย. 61







ขส.ทบ. จัดตั้งจุดบริการประชาชน
ในห้วงเทศกาลสงกรานต์
ตั้งแต่ 11 - 17 เม.ย. 61

ประมวลภาพงานรดน้ำดำหัว
ขอพรผู้บังคับบัญชา
สืบสานประเพณีสงกรานต์ ของ ขส.ทบ.
เมื่อ 11 เม.ย. 61







พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ.
นำคณะนายทหารศิษย์เก่า รร.สธ.ทบ.
ร่วมงานวันสถาปนา รร.สธ.ทบ. ครบรอบปีที่ 109
เมื่อ 3 เม.ย. 61

พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ.
นำกำลังพล ขส.ทบ. และ ศคย.ทบ.
ร่วมงานอุ่นไอรักคลายความหนาว
ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า
เมื่อ 14 ก.พ. 61