ประกาศเชิญชวน ซื้อ จ้าง กรมการขนส่งทหารบก

งาน ชื่อโครงการ เอกสารลงวันที่
ซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 41 รายการ 24 ธ.ค. 61
จ้าง ซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 75 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 20 ธ.ค. 61
ซื้อ รถยนตโดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ แบบที่ 7 จำนวน 20 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 19 ธ.ค. 61
ซื้อ ซื้อรถตรวจการณ์ทั่วไป จำนวน 10 คัน 13 พ.ย. 61
ซื้อ เอกสารประกวดราคาซื้อรถตรวจการณ์ทั่วไป จำนวน 10 คัน 7 พ.ย. 61
ซื้อ แลกเปลี่ยนซากยานพาหนะชำรุด จำนวน 136 คัน กับยานพาหนะใหม่ จำนวน 4 รายการ 31 ต.ค. 61
ซื้อ เครื่องมือซ่อมบำรุงอากาศยานและบริภัณฑ์ภาคพื้น จำนวน 9 รายการ 24 ต.ค. 61
ซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 679 รายการ 16 ต.ค. 61
ซื้อ ซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดความจุกระบอกสูบไม่ น้อยกว่า 123 ซีซี จำนวน 429 คัน 12 ต.ค. 61
ซื้อ ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองในโรงงาน สำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 349 รายการ 11 ต.ค. 61
ซื้อ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงเรือ จำนวน ๑๙ รายการ 8 ต.ค. 61
ซื้อ สิ่งอำนวยความสะดวกในการเก็บรักษาและแจกจ่าย (ประจำคลังอากาศยาน) 5 ต.ค. 61
ซื้อ ซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ แบบที่ 7 จำนวน 52 คัน 5 ต.ค. 61
ซื้อ ซื้อรถดับเพลิงชนิดใช้สารเคมี จำนวน 1 คัน 5 ต.ค. 61
ซื้อ ซื้อรถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากศยาน แบบที่ 2 (ขนาด 8,000 ลิตร) จำนวน 5 คัน 5 ต.ค. 61
ซื้อ ซื้อรถตรวจการณ์ทั่วไป จำนวน 10 คัน 4 ต.ค. 61
ซื้อ ซื้อสีและอุปกรณ์เกี่ยวกับสีสำหรับรถยนต์ ๔๒ รายการ 4 ต.ค. 61
ซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมสายขส. 702 รายการ 4 ต.ค. 61
ซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมเติมสป.3 อากาศยาน 6รายการ 1 ต.ค. 61
ซื้อ รถยนต์บรรทุกปกติขนาดกลาง จำนวน 36 คัน 28 ก.ย. 61
ซื้อ ซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ 2 จำนวน 45 คัน 28 ก.ย. 61
จ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 19 คัน 27 ก.ย. 61
ซื้อ ซื้อรถยนต์บรรทุปกติขนาดเล็ก แบบมีช่องว่างด้านหลังพลขับ จำนวน 193 คัน 27 ก.ย. 61
จ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 15 คัน 14 ก.ย. 61
จ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 28 คัน 31 ส.ค. 61
จ้าง จ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงเรือ จำนวน 8 ลำ 30 ส.ค. 61
จ้าง จ้างซ่อมบำรุงรถเติม สป.3 อากาศยาน จำนวน 7 คัน 30 ส.ค. 61
ซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะ สาย ขส. ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 68คัน รวม702 รายการ 29 ส.ค. 61
ซื้อ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมสำหรับการปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะ จำนวน 54 รายการ 28 ส.ค. 61
ซื้อ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมย่อยสำหรับชุดซ่อมเคลื่อนที่ จำนวน 222 รายการ 24 ส.ค. 61
จ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 23 คัน 24 ส.ค. 61
ซื้อ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์สนับสนุนหน่วยในกอทัพบก จำนวน 624 รายการ 24 ส.ค. 61
ซื้อ ซื้อยางรถยนต์ สนับสนุนหน่วยส่วนกลาง จำนวน 19 รายการ 24 ส.ค. 61
ซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมสำหรับการปรนนิบัติยานพาหนะเติม สป.3 อากาศยาน จำนวน 6 รายการ 24 ส.ค. 61
จ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะบริภัณฑ์ภาคพื้น จำนวน 6 รายการ 23 ส.ค. 61
ซื้อ สิ่งอำนวยความสะดวกในการเก็บรักษาและแจกจ่าย (ประจำคลังอากาศยาน) จำนวน 290 รายการ 22 ส.ค. 61
ซื้อ ประกวดราคาจัดซื้อแบตเตอรี่ ๓๐ รายการ 21 ส.ค. 61
ซื้อ ซื้อยางรถยนต์ สนับสนุนหน่วยส่วนกลาง จำนวน 19 รายการ 9 ส.ค. 61
ซื้อ รถลากจูงอากาศยานแบบที่ 2 จำนวน 9 คัน 9 ส.ค. 61
ซื้อ ซื้อยานพาหนะสายขนส่ง สนับสนุนโครงการจัดหายุทโธปกรณ์เพื่อการบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบก (ความเร่งด่วน) 3 7 ส.ค. 61
ซื้อ ซื้อรถยนต์นั่งขนาดไม่เกิน 1,600 ซีซี สนับสนุน สง.ปรมน. จำนวน 1 คัน 7 ส.ค. 61
ซื้อ ซื้อยานพาหนะสายขนส่ง สนับสนุนโครงการจัดหายุทโธปกรณ์เพื่อการบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบก (ความเร่งด่วน) 2 3 ส.ค. 61
ซื้อ ซื้อรถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก แบบมีช่องว่างด้านหลังพลขับ จำนวน 62 คัน 2 ส.ค. 61
ซื้อ ซื้อยานพาหนะสายขนส่ง สนับสนุนโครงการจัดหายุทโธปกรณ์เพื่อการบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบก (ความเร่งด่วน) 1 1 ส.ค. 61
ซื้อ ซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปอ. แบบที่ 7 จำนวน 20 คัน 1 ส.ค. 61
ซื้อ ซื้อเครื่องมือพิเศษและบริภัณฑ์ภาคพื้น เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ 139 31 ก.ค. 61
ซื้อ ซื้อเครื่องมือซ่อมบำรุงอากาศยาน จำนวน 3 รายการ 31 ก.ค. 61
ซื้อ เครื่องมือซ่อมบำรุงอากาศยานทั่วไป จำนวน 2 รายการ 26 ก.ค. 61
ซื้อ ซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ 2 จำนวน 77 คัน 23 ก.ค. 61
ซื้อ ซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ แบบที่6 จำนวน 60 คัน 23 ก.ค. 61
ซื้อ ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมบำรุงอากาศยาน จำนวน 185 รายการ 04 ก.ค. 61
ซื้อ ซื้อนั่งร้านสำหรับซ่อมบำรุงอากาศยาน จำนวน 2 รายการ 03 ก.ค. 61
จ้าง จ้างซ่อมปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะ สาย ขส.แบบกำนกราคาชิ้นส่วนอะไหล่และค่าแรงคงที่แต่ไม่จำกัดปริมาณ (Open End) 02 ก.ค. 61
จ้าง จ้างซ่อมล้อลากอากาศยาน จำนวน 1 รายการ 25 มิ.ย. 61
ซื้อ ซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ แบบที่ 6 จำนวน 2 คัน 21 มิ.ย. 61
ซื้อ ซื้อยานพาหนะสายขนส่ง สนับสนุน พล.ร.11 จำนวน 3 รายการ 21 มิ.ย. 61
ซื้อ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 424 รายการ 20 มิ.ย. 61
ซื้อ ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ สำหรับยานพาหนะสาย ขส.จำนวน 10 รายการ 20 มิ.ย. 61
ซื้อ ซื้อยานพาหนะสาย ขส.สนับสนุน ยย.ทบ.จำนวน 2 รายการ 14 มิ.ย. 61
ซื้อ ซื้อยานพาหนะสาย ขส.สนับสนุน สง.ปรมน.ทบ. จำนวน 4 รายการ 12 มิ.ย. 61
ซื้อ ซื้อหลักสูตรการฝึกบินเครื่องฝึกบินจำลอง เครื่องบินทั่วไป แบบ 135 11 มิ.ย. 61
ซื้อ ซื้อยานพาหนะสาย ขส. สนับสนุน รร.จปร. จำนวน 2 รายการ 24 พ.ค. 61
ซื้อ ซื้อรถกวาดและดูดฝุ่น แบบที่ 3 จำนวน 1 คัน 18 พ.ค. 61
จ้าง จ้างซ่อมรถเติมเชื้อเพลิงอากาศยาน จำนวน 2 คัน 8 พ.ค. 61
ซื้อ ซื้อยานพาหนะ สนับสนุน วศ.ทบ. จำนวน 2 รายการ 7 พ.ค. 61
ซื้อ ซื้อรถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน 7 พ.ค. 61
ซื้อ จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ทั่วไป จำนวน 1 คัน 4 พ.ค. 61
แลก แลกเปลี่ยนยางรถยนต์เก่า จำนวน 8,350 เส้น และแบตเตอรี่เก่า จำนวน 4,056 หม้อ 3 พ.ค. 61
จ้าง จ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อม ฮ.ท. 212 15 รายการ 28 ก.พ. 61
จ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะ สนับสนุนกองกิจการในพระองค์ 904 จำนวน 5 คัน 14 ก.พ. 61
ซื้อ ซื้อรถยนต์บรรทุกปกตขนาดเล็ก มีช่องว่างหลังพลขับ หลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 15 คัน 25 ม.ค. 61
ซื้อ ซื้อรถยนต์บรรทุกปกตขนาดเล็ก มีช่องว่างหลังพลขับ หลังคาผ้าใบ จำนวน 28 คัน 25 ม.ค. 61
ซื้อ จัดซื้อ รยบ.ปกติขนาดเล็ก 4x4 24 ม.ค. 61
ซื้อ ฝึกอบรมหลักสูตรบินเปลี่ยนแบบ เครื่องบินแบบ 135 22 ม.ค. 61
จ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 7 คัน 19 ม.ค. 61
จ้าง จ้างเหมาบริการขนส่งสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบก แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวน 1 รายการ 3 ม.ค. 61
ซื้อ ซื้อยุทโธปกรณ์เพื่อการบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 4 รายการ 3 ม.ค. 61
ซื้อ ซื้อรถพยาบาล แบบที่ 5 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 คัน 28 ธ.ค. 60
ซื้อ ซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ จำนวน 20 คัน 27 ธ.ค. 60
ซื้อ ซื้อรถยนต์บรรทุกปกติขนาดใหญ่ จำนวน 52 คัน 27 ธ.ค. 60
จ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 38 คัน 20 ธ.ค. 60
ซื้อ ซื้อรถยนต์บรรทุกขนาดกลาง จำนวน 18 คัน 20 ธ.ค. 60
ซื้อ ซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก จำนวน 6 คัน 8 ธ.ค. 60
จ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 4 คัน 8 ธ.ค. 60
ซื้อ ซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ 2 จำนวน 6 คัน 8 ธ.ค. 60
จ้าง จ้างซ่อมเรือเร็วตรวจการณ์ 2 ลำ 6 ธ.ค. 60
ซื้อ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 762 รายการ 6 ธ.ค. 60
จ้าง จ้างซ่อมเรือเร็วตรวจการณ์ราเมศร์ จำนวน 2 ลำ 6 ธ.ค. 60
จ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 5 คัน 6 ธ.ค. 60
จ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 4 คัน 6 ธ.ค. 60
จ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 27 คัน 6 ธ.ค. 60
ซื้อ ซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 2 คัน 4 ธ.ค. 60
ซื้อ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สายขนส่ง จำนวน 13 รายการ 6 ธ.ค. 60