ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง กรมการขนส่งทหารบกประกาศกรมการขนส่งทหารบก
เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาแลกเปลี่ยนซากยานพาหนะ กับยานพาหนะใหม่

เรื่อง ประกวดราคาการแลกเปลี่ยนยานพาหนะชำรุด กับยานพาหนะใหม่