ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง กรมการขนส่งทหารบกประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้าง กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ งบงานการจัดหา
และการผลิตเพื่อแจกจ่าย และการซ่อมบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙


ประกาศ ขายทอดตลาดซากเฮลิคอปเตอร์ลำเลียง แบบ 47 (CH-47D)
จำนวน 6 เครื่อง พร้อมชิ้นส่วนซ่อม, เครื่องมือซ่อมบำรุง และบริภัณฑ์ภาคพื้น