ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง กรมการขนส่งทหารบกเปิดรับข้อมูลข้อเสนอแลกเปลี่ยน อากาศยานปลดประจำการ