ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง กรมการขนส่งทหารบกประกาศการเสนอข้อมูลคุณลักษณะเครื่องบินลำเลียงขนาดกลางเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณา