ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง กรมการขนส่งทหารบกประกาศกรมการขนส่งทหารบก

เรื่อง ประกวดราคาการแลกเปลี่ยนยานพาหนะชำรุดกับยานพาหนะใหม่

เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาแลกเปลี่ยนยานพาหนะ จำนวน 366 คัน กับยานพาหนะใหม่ จำนวน 3 รายการ
ตามประกาศกรมการขนส่งทหารบก ที่ 2/2560 ลง 25 เม.ย. 60