ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง กรมการขนส่งทหารบกขอเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิค อุปกรณ์แจ้งเตือน และป้องกันอาวุธจรวดนำวิถีต่อสู้อากาศยาน