ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง กรมการขนส่งทหารบกประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้าง กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ งบงานการจัดหา
และการผลิตเพื่อแจกจ่าย และการซ่อมบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙


ประกาศ การคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเบื้องต้น
ในการรับงานจ้างซ่อมยานพาหนะของ กรมการขนส่งทหารบก