แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

งาน ชื่อโครงการ เอกสารลงวันที่
จ้าง เหมาซ่อมบำรุงและส่งกำลังชิ้นส่วนซ่อม ฮ.ฝ.480 27 ธ.ค. 61
จ้าง เหมาซ่อมบำรุงและส่งกำลังชิ้นส่วนซ่อม บ.ฝ.41 27 ธ.ค. 61
ซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะสาย ขส. จำนวน ๔๑ รายการ 13 ธ.ค. 61
ซื้อ รถโดยสารขนาดใหญ่ ปรับอกาศ แบบที่ 8 จำนวน 5 คัน 6 ธ.ค. 61
จ้าง ซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 75 คัน 3 ธ.ค. 61
ซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.จ.1 จำนวน 62 รายการ 21 พ.ย. 61
จ้าง ซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 38 คัน 21 พ.ย. 61
ซื้อ รถบยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ แบบที่ 7 จำนวน 20 คัน 14 พ.ย. 61
จ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 39 คัน 2 พ.ย. 61
จ้าง จ้างเหมาบริการขนส่งสิ่งอุปกรณ์ของ ทบ.แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (OPEN END) 24 ต.ค. 61
จ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนว 13 คัน 24 ต.ค. 61
ซื้อ จัดหาเครื่องมือซ่อมบำรุงอากาศยานและบริภัณฑ์ภาคพื้น 18 ต.ค. 61
ซื้อ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงเรือ จำนวน ๑๙ รายการ 03 ต.ค. 61
ซื้อ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 679 รายการ 01 ต.ค. 61
จ้าง จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ (ยูโรทู) จาก ขสมก. รับส่งกำลังพลของหน่วยทหารรักษาพระองค์ จำนวน ๓๘ คัน 01 ต.ค. 61
ซื้อ ซื้อสีและอุปกรณ์เกี่ยวกับสีสำหรับรถยนต์ ๔๒ รายการ 01 ต.ค. 61
ซื้อ จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในการเก็บรักษาและแจกจ่าย (ประจำคลังอากาศยาน) 24 ก.ย. 61
ซื้อ จัดหาสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองในโรงงาน สำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ 24 ก.ย. 61
ซื้อ ซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ แบบที่ 7 จำนวน 52 คัน 18 ก.ย. 61
จ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 19 คัน 10 ก.ย. 61
ซื้อ ซื้อรถยนต์บรรทุกปกติขนาดกลาง จำนวน 36 คัน 07 ก.ย. 61
ซื้อ ซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ 2 จำนวน 45 คัน 07 ก.ย. 61
ซื้อ ซื้อรถตรวจการณ์ทั่วไป จำนวน 10 คัน 07 ก.ย. 61
ซื้อ ซื้อรถดับเพลิงชนิดใช้สารเคมี จำนวน 1 คัน 07 ก.ย. 61
ซื้อ ซื้อรถเติมน้ำมันอากาศยาน แบบที่ 2 (ขนาด 8,000 ลิตร) จำนวน 5 คัน 07 ก.ย. 61
ซื้อ จัดหาเครื่องมือพิเศษและบริภัณฑ์ภาคพื้น ฮ.ท.๑๓๙ จำนวน ๘ รายการ 03 ก.ย. 61
ซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ท.๒๑๒ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (open end) จำนวน ๑ โครงการ 03 ก.ย. 61
ซื้อ ซื้อน้ำมันอุปกรณ์อากาศยานแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (open end) ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 1 โครงการ 03 ก.ย. 61
ซื้อ ซื้อรถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก แบบมีข่องว่างด้านหลังพลขับ พร้อมติดตั้งหลังคาผ้าใบ จำนวน 193 คัน 31 ส.ค. 61
ซื้อ ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 123 ซีซี จำนวน 429 คัน 31 ส.ค. 61
จ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 15 คัน 29 ส.ค. 61
จ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 28 คัน 20 ส.ค. 61
จ้าง จ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์บำรุงเรือ จำนวน 8 ลำ 14 ส.ค. 61
จ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 23 คัน 10 ส.ค. 61
ซื้อ จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในการเก็บรักษาและแจกจ่าย (ประจำคลังอากาศยาน) จำนวน 290 รายการ 09 ส.ค. 61
ซื้อ สป.สิ้นเปลืองในโรงงาน สำหรับการซ่อมบำรุง บ. และ ฮ. จำนวน 349 รายการ 09 ส.ค. 61
ซื้อ ยางรถยนต์สนับสนุนหน่วยส่วนกลาง จำนวน 19 รายการ 08 ส.ค. 61
ซื้อ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนหน่วยใน ทบ. จำนวน 624 รายการ 08 ส.ค. 61
จ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะบริภัณฑ์ภาคพื้น จำนวน 6 รายการ 08 ส.ค. 61
ซื้อ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงเรือ จำนวน 19 รายการ 08 ส.ค. 61
ซื้อ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมสำหรับการปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะ จำนวน 54 รายการ 08 ส.ค. 61
ซื้อ ซื้อสีสำหรับรถยนต์ จำนวน 42 รายการ 08 ส.ค. 61
ซื้อ จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมย่อยสำหรับชุดซ่อมเคลื่อนที่ จำนวน ๒๒๒ รายการ 08 ส.ค. 61
ซื้อ จัดซื้อของใช้สิ้นเปลืองในโรงงาน สำหรับการซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน ๑๘๒ รายการ 08 ส.ค. 61
ซื้อ เฮลิคอปเตอร์ขนาดเบา แบบที่ 2 จำนวน 6 ลำ พร้อมบริภัณฑ์ภาคพื้น เครื่องช่วยฝึก เครื่องมือ ชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ประกอบ 03 ส.ค. 61
จ้าง จ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.จ.1 จำนวน 1 รายการ 26 ก.ค. 61
ซื้อ จัดซื้อยานพาหนะสาย ขนส่ง สนับสนุนโครงการจัดหายุทโธปกรณ์เพื่อการบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบก (ความเร่งด่วน 3) 24 ก.ค. 61
ซื้อ เฮลิคอปเตอร์ขนาดเบา แบบที่2 พร้อมบริภัณฑ์ภาคพื้น, ชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ประกอบ เฮลิคอปเตอร์ฝึก จำนวน 6 ลำ 23 ก.ค. 61
ซื้อ จัดซื้อยานพาหนะสาย ขนส่ง สนับสนุนโครงการจัดหายุทโธปกรณ์เพื่อการบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบก(ความเร่งด่วน 2) 20 ก.ค. 61
ซื้อ ซื้อยางรถยนต์ สนับสนุนหน่วยส่วนกลาง จำนวน 29 รายการ 20 ก.ค. 61
ซื้อ จัดหารถลากจูงอากาศยานแบบที่ 2 จำนวน 9 คัน 20 ก.ค. 61
จ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะ สาย ขส. สนับสนุน ศปก.ทบ. (ส่วนกลาง) จำนวน ๑๐ คัน 19 ก.ค. 61
ซื้อ ซื้อรถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก แบบมีช่องว่างด้านหลังพบลขับ จำนวน 62 คัน 18 ก.ค. 61
ซื้อ ซื้อรถยนต์นั่งขนาดไม่น้อยกว่า 1,600 ซีซี จำนวน 1 คัน 18 ก.ค. 61
ซื้อ จัดหาเครื่องมือซ่อมบำรุงอากาศยาน (ขั้นกลาง) จำนวน 3 รายการ 18 ก.ค. 61
ซื้อ ซื้อเครื่องมือพิเศษและบริภัณฑืภาคพื้น ฮ.ท.139 18 ก.ค. 61
จ้าง ซ่อมชิ้นส่วนซ่อมหลักควบคุมอายุการใช้งาน ฮ.ท.206 จำนวน 3 รายการ 17 ก.ค. 61
ซื้อ ซื้อยานพาหนะ สายขนส่ง สนับสนุนโครงการจัดหายุทโธปกรณ์เพ่อการบรรเทาสาธารณภัย (ความเร่งด่วน 1) 16 ก.ค. 61
ซื้อ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงธุรการ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 16 ก.ค. 61
ซื้อ จัดหาเครื่องมือซ่อมบำรุงอากาศยานทั่วไป จำนวน 2 รายการ 11 ก.ค. 61
จ้าง จ้างตรวจและซ่อมบำรุง Transmission ของ ฮ.ท.212 11 ก.ค. 61
จ้าง จ้างซ่อม บ.ท.135 หมายเลข 1124 ครบกำหนดตามระยะเวลา 96 เดือน 09 ก.ค. 61
ซื้อ จัดหาชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (Open End) บ.ท.135 09 ก.ค. 61
จ้าง การจ้างซ่อมยานพาหนะ สาย ขส. สนับสนุน ศปก.ทบ. (ส่วนกลาง) จำนวน 11 คัน 06 ก.ค. 61
ซื้อ จัดหารถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ แบบที่ 6 จำนวน 60 คัน 05 ก.ค. 61
ซื้อ จัดหารถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ 2 จำนวน 77 คัน 05 ก.ค. 61
จ้าง จ้างซ่อมเครื่องบินใช้งานทั่วไป แบบ 135 จำนวน 1 โครงการ 02 ก.ค. 61
ซื้อ จัดหาวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมบำรุงอากาศยาน 27 มิ.ย. 61
ซื้อ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (Open End) ระยะเวลา 1 ปี ฮ.ท.60 จำนวน 1 โครงการ 22 มิ.ย. 61
ซื้อ จัดหานั่งร้านสำหรับซ่อมบำรุงอากาศยาน จำนวน 2 รายการ 21 มิ.ย. 61
จ้าง จ้างเจ้าหน้าที่ส่งกำลัง ฮ.ท.60 ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 1 โครงการ 21 มิ.ย. 61
จ้าง จ้างปรับปรุงฐานข้อมูลด้านการบิน เครื่องบินลำเลียง แบบ 295 จำนวน 1 โครงการ 21 มิ.ย. 61
จ้าง จ้างอบรมเพื่อฟื้นฟูช่างอากาศยาน ฮ.ท.139 ระยะเวลา 6 เดือน 21 มิ.ย. 61
จ้าง จ้างซ่อมล้อลากอากาศยาน จำนวน 1 รายการ 19 มิ.ย. 61
จ้าง จ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ท.212 จำนวน 1 รายการ 19 มิ.ย. 61
ซื้อ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (Open End) ระยะเวลา 1 ปี ของ ฮ.ท.139 และ ฮ.ท.149 18 มิ.ย. 61
จ้าง จ้างเจ้าหน้าที่เทคนิคและส่งกำลังบำรุง ฮ.ท.139 จำนวน 1 โครงการ 18 มิ.ย. 61
ซื้อ ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ สำหรับยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 10 รายการ 14 มิ.ย. 61
จ้าง จ้างปรับปรุงเครื่องตรวจสภาพอากาศของ ฮ.ท.212 จำนวน 5 ชุด 14 มิ.ย. 61
จ้าง หลักสูตรการฝึกบินทบทวนกับเครื่องฝึกบินจำลอง สำหรับนักบิน บ.ท.135 จำนวน 4 นาย 06 มิ.ย. 61
ซื้อ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะสาย ขส. จำนวน 424 รายการ 05 มิ.ย. 61
ซื้อ จัดซื้อ รดส.ขนาดใหญ่ ปรับอากาศ แบบที่ 6 จำนวน 2 คัน 04 มิ.ย. 61
ซื้อ ซื้อยานพาหนะสายขนส่ง สนับสนุน ยย.ทบ. จำนวน 2 รายการ 31 พ.ค. 61
ซื้อ ซื้อยานพาหนะสายขนส่ง สนับสนุน พล.ร.11 จำนวน 2 รายการ 30 พ.ค. 61
จ้าง จ้างเหมาบริการขนส่งสิ่งอุปกรณ์ของ ทบ.แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวน 1 รายการ 22 พ.ค. 61
ซื้อ ซื้อยานพาหนะสายขนส่ง สนับสนุน สง.ปรมน.ทบ. จำนวน 4 รายการ 15 พ.ค. 61
จ้าง จ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ท.1 Time Change Component 15 พ.ค. 61
จ้าง จ้างซ่อมปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะสายขน่ง แบบกำหนดราคาชิ้นส่วนอะไหล่และค่าแรงคงที่ แต่ไม่จำกัดปริมาณ (Open End) 09 พ.ค. 61
ซื้อ ซื้อรถยนต์โดยสารขนาดกลาง ปรับอากาศ แบบที่ 5 จำนวน 16 คัน 09 พ.ค. 61
ซื้อ ซื้อรถปฏิบัติการโจมตี แบบที่ 1 จำนวน 3 คัน 07 พ.ค. 61
ซื้อ จัดซื้อยานพาหนะสายขนส่ง สนับสนุน รร.จปร. จำนวน 2 รายการ 02 พ.ค. 61
ซื้อ จัดซื้อรถกวาดและดูดฝุ่น แบบที่ 3 จำนวน 1 คัน 02 พ.ค. 61
จ้าง จ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อมและปรับปรุงอุปกรณ์ บ.ท.135 จำนวน 2 รายการ 01 พ.ค. 61
จ้าง จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (Open End) บ.ท.135 จำนวน 1 โครงการ 01 พ.ค. 61
จ้าง จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์แบบราคาคงที่ (Open End) ฮ.ลว.อว.550 จำนวน 1 โครงการ 01 พ.ค. 61
จ้าง จ้างสนับสนุนการส่งกำลังและซ่อมบำรุง บ.ท.41 จำนวน 1 โครงการ 01 พ.ค. 61
จ้าง จ้างปรับปรุงฐานข้อมูลด้านการบิน ระบบ GPS 01 พ.ค. 61
ซื้อ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบที่นั่ง 2 ตอน พร้อมติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 2 คัน 25 เม.ย. 61
จ้าง จ้างเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคให้คำแนะนำและส่งกำลังบำรุง ฮ.ท.145 ประจำประเทศไทย 23 เม.ย 61
จ้าง จ้างซ่อมรถเติมเชื้อิเพลิงอากาศยาน จำนวน 2 คัน 20 เม.ย. 61
จ้าง จ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ท.212 จำนวน 3 รายการ 18 เม.ย. 61
ซื้อ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ (OPEN END) ฮ.ท.145 18 เม.ย. 61
ซื้อ ซื้อรถตรวจการณ์ทั่วไป จำนวน 1 คัน 27 มี.ค. 61
ซื้อ ซื้อยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 27 มี.ค. 61
ซื้อ ฮ.ใช้งานทั่วไปขนาดหนัก ติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน จำนวน 2 เครื่อง 16 มี.ค. 61
ซื้อ ซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนซ่อมสำหรับปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะ สาย ขส.จำนวน 5 รายการ 07 มี.ค. 61
จ้าง ดัดแปลงยานพาหนะสาย ขส.จำนวน 2 คัน 07 มี.ค. 61
จ้าง จ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อมและอุปรกณ์ของ ฮ.ท.206 27 ก.พ. 61
จ้าง เหมาซ่อมบำรุงและส่งกำลังชิ้นส่วนซ่อม บ.ล.212 หมายเลข 446 จำนวน 1 โครงการ 26 ก.พ. 61
จ้าง ซ่อมชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ของ ฮ.ท.212 5 รายการ 26 ก.พ. 61
จ้าง ปรับปรุงเครื่องตรวจอากาศ ฮ.ท.212 5 รายการ 26 ก.พ. 61
จ้าง จ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ท.212 จำนวน 15 รายการ 26 ก.พ. 61
ซื้อ จัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ 2 จำนวน 1 คัน 22 ก.พ. 61
แลก แลกเปลี่ยนยางรถยนต์เก่า จำนวน 8,350 เส้น และแบตเตอรี่รถยนต์เก่า จำนวน 4,046 หม้อ 19 ก.พ. 61
จ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 10 คัน 13 ก.พ. 61
ซื้อ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 36 รายการ 13 ก.พ. 61
ซื้อ ซื้อวัสดุยึดตรึง จำนวน 5 รายการ 13 ก.พ. 61
จ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะ สนับสนุนกิจการในพระองค์ จำนวน 5 คัน 13 ก.พ. 61
แลก แลกเปลี่ยนซาก ฮ.ลำเลียง แบบ 47 จำนวน 6 ลำ 12 ก.พ. 61
ซื้อ การจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมและสิ่งอุปกรณ์แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ฮ.ลว/อว. แบบ 550 จำนวน 1 โครงการ 09 ก.พ. 61
ซื้อ การจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมและสิ่งอุปกรณ์แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ บ.ท.41 จำนวน 1 โครงการ 09 ก.พ. 61
จ้าง ซ่อมรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ จำนวน 5 คัน 30 ม.ค. 61
ซื้อ เครื่องบินลำเลียงขนาดกลาง แบบที่ 2 จำนวน 1 ลำ 29 ม.ค. 61
จ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 10 คัน 25 ม.ค. 61
ซื้อ การจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ บ.ล.295 23 ม.ค. 61
จ้าง การจ้างซ่อม บ.ล.295 ครบกำหนดตามระยะเวลา 1,000 ชม. 23 ม.ค. 61
จ้าง การซ่อมชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ทั่วไป แบบ 17 จำนวน 1 รายการ 17 ม.ค. 61
ซื้อ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ทั่วไป แบบ 17 จำนวน 4 รายการ 17 ม.ค. 61
ซื้อ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์ ฮ.ฝึก แบบ 480 จำนวน 5 รายการ 16 ม.ค. 61
จ้าง จ้างเหมาส่งกำลังและซ่อมบำรุง ฮ.ใช้งานทั่วไป แบบ 17 จำนวน 5 เครื่อง 15 ม.ค. 61
จ้าง จ้างเหมาส่งกำลังและซ่อมบำรุง ฮ.ฝึก แบบ 480 15 ม.ค. 61
จ้าง จ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ฝึก แบบ 480 15 ม.ค. 61
จ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 7 คัน 12 ม.ค. 61
ซื้อ อะไหล่และชิ้นส่วนซ่อมสำหรับปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 5 รายการ 12 ม.ค. 61
ซื้อ ตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 20 ฟุต จำนวน 3 รายการ 12 ม.ค. 61
จ้าง เหมาในการเคลื่อนย้ายโดยใช้รถยนต์บรรทุก 18 ล้อ 12 ม.ค. 61
จ้าง ซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 6 คัน 12 ม.ค. 61
ซื้อ ซื้อรถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน แบบที่ 2 (ขนาด 8,000 ลิตร) จำนวน 6 คัน 10 ม.ค. 61
จ้าง ซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 4 คัน 05 ม.ค. 61
ซื้อ ซื้อ รยบ.ปกติขนาดเล็ก 4x4 จำนวน 60 คัน 04 ม.ค. 61
ซื้อ ฝึกอบรมหลักสูตรบินเปลี่ยนแบบ เครื่องบินแบบ 135 21 ธ.ค. 60
ซื้อ ยุทโธปกรณ์เพื่อการบรรเทาสาธารณภัยสายขนส่ง จำนวน 4 รายการ 06 ธ.ค. 60
ซื้อ ซื้อรถยนต์บรรทุกปกติขนาดกลาง จำนวน 1 คัน 30 พ.ย. 60
ซื้อ จัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก 30 พ.ย. 60
จ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 38 คัน 27 พ.ย. 60
จ้าง จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 4 คัน 29 พ.ย. 60
ซื้อ ซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ แบบที่ 4 จำนวน 20 คัน 23 พ.ย. 60
ซื้อ ซื้อรถยนต์บรรทุกปกติขนาดใหญ่ จำนวน 52 คัน 23 พ.ย. 60
ซื้อ จัดซื้อรถพยาบาลแบบที่ 5 พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม จำนวน 12 คัน 23 พ.ย. 60
ซื้อ จัดซื้อจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 762 รายการ 08 พ.ย. 60
ซื้อ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก แบบมี ช่องว่างด้านหลังพลขับ จำนวน 28 คัน 08 พ.ย. 60
จ้าง จ้างซ่อมเรือเร็วตรวจการณ์ราเมศร์ จำนวน 2 ลำ 08 พ.ย. 60
ซื้อ จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 2 คัน 07 พ.ย. 60
ซื้อ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก แบบมี ช่องว่างด้านหลังพลขับ หลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 15 คัน 07 พ.ย. 60
ซื้อ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกปกติขนาดกลาง จำนวน 18 คัน 07 พ.ย. 60
จ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 5 คัน 31 ต.ค. 60
จ้าง จ้างเหมาบริการขนส่งสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบก แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (OPEN END) 27 ต.ค. 60
จ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 27 คัน 19 ต.ค. 60
จ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 19 คัน 17 ต.ค. 60
ซื้อ ซื้อครุภัณฑ์สายขนส่ง จำนวน 13 รายการ 17 ต.ค. 60
ซื้อ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะ สายขนส่ง จำนวน 797 รายการ 12 ต.ค. 60
จ้าง จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 219 คัน 04 ต.ค. 60
จ้าง จ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อม ฮ.ท. 212 08 ก.ย. 60
ซื้อ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงธุรการ ดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1 รายการ 11 ก.ย. 60
จ้าง จ้างซ่อม ปบ.ยานพาหนะสายขนส่ง แบบกำหนดราคาชิ้นส่วนอะไหล่และค่าแรง คงที่ แต่ไม่จำกัดปริมาณ 05 ก.ย. 60